Stedin Jaarverslag in tekst

We willen beter communiceren met onze klanten en onze
stakeholders
. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijk
voor ons. De jaarcijfers 2012 van Stedin zijn: netto omzet
€ 1.028.800.000,-, totaal resultaat € 213.100.000,-, eigen
vermogen € 3.065.500.000,-, aansluitingen elektriciteit
2.002.840, aansluitingen gas 1.884.847, getransporteerde
hoeveelheid elektriciteit 22.471 GWh, getransporteerde
hoeveelheid gas 5.244.000.000 m3, gelegde elektriciteits-
kabel 489 km
, gelegde gasleidingen 327 km, investeringen
€ 369.100.000,-, gemiddelde uitvalduur elektriciteit
35,6 minuten, 399 storingen middenspanning met
onderbreking, 1.050 medewerkers, ziekteverzuim 4,2%.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.