8. Kosten activa

De specificatie van de kosten van activa is als volgt:

 

2012

2011

   

Precario

29,7

28,7

Niet geactiveerde doorbelaste overhead kosten en risicotoeslag

25,5

25,1

Kosten cross border leases (CBLs)

9,8

1,7

Overige kosten

13,1

9,6

Totaal kosten activa

78,1

65,1

   

De hogere kosten van cross border leases worden veroorzaakt doordat er drie cross border lease overeenkomsten zijn afgekocht in 2012 voor € 6,0 miljoen. De CBLs worden nader toegelicht onder toelichting 30.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.