7. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

De specificatie van de kosten uitbesteed werk en andere externe kosten is als volgt:

 

2012

2011

   

Onderhoudskosten netwerk

113,4

107,7

Kosten ICT en veranderprojecten

71,2

52,6

Klantgerelateerde- en meetprocessen

50,6

10,2

Managementvergoeding Eneco Holding N.V.

4,5

4,9

Totaal kosten uitbestede dienstverlening

239,7

175,4

   

Kosten ICT en veranderprojecten

Stijging van de ICT kosten en de veranderprojecten wordt vooral veroorzaakt door kosten voor aanpassingen in de sector ten behoeve van het centraal aansluitregister en de invoering van het nieuwe marktmodel.

Klantgerelateerde- en meetprocessen

Als gevolg van de sluiting van de metermarkt voor kleinverbruik per 1 januari 2012 worden de kosten en opbrengsten van de kleinverbruikmeters verantwoord door de netbeheerder. In 2012 bedragen de kosten van de klantmeters en voor werkzaamheden uitgevoerd door Stedin Meetbedrijf B.V. € 34,1 miljoen (2011: € 0).

Managementvergoeding Eneco Holding N.V.

Eneco Holding N.V. verricht centrale werkzaamheden ten behoeve van Stedin. De kosten voor deze werkzaamheden worden doorbelast aan Stedin.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.