6. Afschrijvingen

De specificatie van de afschrijvingen is als volgt:

 

2012

2011

   

Immateriële vaste activa

0,1

0,1

Materiële vaste activa

198,8

197,6

Totaal afschrijvingen

198,9

197,7

   

Afschrijvingen op materiële vaste activa betreffen voornamelijk de afschrijvingen over de elektriciteit- en gasnetten en de klantmeters.

 

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.