5. Overige bedrijfsopbrengsten

Onder de overige bedrijfsopbrengsten wordt de vergoeding opgenomen welke Stedin ontvangt van Stedin Meetbedrijf B.V. voor het gebruik van de commerciële meters. Ook opbrengsten met betrekking tot de verhuur van trafo’s en opgespoorde fraude worden verantwoordt onder de overige opbrengsten. Andere opbrengsten welke onder overige opbrengsten worden verantwoord betreffen van klanten ontvangen bijdragen voor net- en aansluitdienst en tevens de vergoedingen van gemeenten en instanties voor het verleggen van kabels en leidingen bij reconstructies en diensten ten behoeve van groepsmaatschappijen.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.