4. Inkoopkosten

De specificatie van de inkoopkosten is als volgt:

 

2012

2011

   

Kosten transportcapaciteit en -beperkingen

90,0

67,6

Netverliezen

47,7

62,7

Totaal inkoopkosten

137,7

130,3

   

De inkoopkosten zijn € 7,4 miljoen hoger vooral als gevolg van hogere tarieven voor de transportinkopen voor € 23,0 miljoen en lagere tarieven en volumes voor de inkoop van netverliezen voor € 15,6 miljoen.

 

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.