3. Netto-omzet

De specificatie van de netto-omzet is als volgt:

 

2012

2011

   

Transport- en aansluitdienst elektriciteit

667,9

586,2

Transport- en aansluitdienst gas

270,8

264,5

Meterdienst elektriciteit en gas

90,1

-

Totaal netto-omzet

1.028,8

850,7

   

De omzet is in 2012 met € 178,1 miljoen gestegen. Vanaf 1 januari 2012 wordt de meterhuur gefactureerd door de netbeheerder als gevolg van de sluiting van de metermarkt voor kleinverbruik. De toename van de omzet in de transport- en aansluitdienst is met name het gevolg van de door de Energiekamer toegekende X-factoren voor elektriciteit en gas.

 

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.