26. Handelscrediteuren

De handelscrediteuren betreffen met name kortlopende verplichtingen ten aanzien van bedrijfsmiddelen en inhuur van personeel. Uit beoordeling van de crediteurenpositie is gebleken dat de reële waarde niet wezenlijk verschilt van de boekwaarde. Alle crediteuren zijn betaalbaar binnen 12 maanden.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.