22. Personeelsvoorzieningen

De voorziening betreft verplichtingen voor pensioen- en jubileumgratificaties.

De specificatie van de mutaties in de voorziening is als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Boekwaarde per 1 januari

4,7

4,4

Dotaties gedurende het jaar

0,6

0,1

Onttrekkingen gedurende het jaar

-

-

Rentetoevoegingen gedurende het jaar

0,1

0,2

Boekwaarde per 31 december

5,4

4,7

 

 

 

Classificatie

 

 

Langlopend

5,1

4,3

Kortlopend

0,3

0,4

Totaal

5,4

4,7

   

De voorziening is bepaald op basis van de volgende uitgangspunten:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Disconteringsvoet per balansdatum

2,5%

4,0%

Toekomstige salarisstijgingen

1,0%

2,0%

   
Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.