20. Vaste activa aangehouden voor verkoop

De post vaste activa aangehouden voor verkoop betreft een bedrijfspand dat in juni 2012 is verkocht aan Joulz B.V. tegen de oorspronkelijke ingebrachte waarde. De hieruit voortvloeiende gerealiseerde boekwinst is verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten in de winst-en-verliesrekening.

 

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.