17. Vorderingen op gelieerde partijen

De specificatie van de vorderingen op gelieerde partijen is als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Eneco Services B.V.

30,3

3,1

Stedin Stoomnetwerken B.V.

4,1

-

Eneco Business B.V.

3,1

-

Eneco Holding N.V.

-

5,7

Stedin Meetbedrijf B.V.

-

4,9

Overig

1,9

1,9

Totaal vorderingen op gelieerde partijen

39,4

15,6

   

Eneco Services B.V.

De vordering betreft nog te ontvangen opbrengsten voor kleinverbruik over de maand december.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.