13. Immateriële vaste activa

De specificatie van het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa is als volgt:

 

Licenties en software

Concessies, vergunningen en rechten

Totaal

   

 

 

 

 

Verkrijgingprijzen

 

 

 

1 januari 2011

1,0

3,1

4,1

Investeringen

-

0,4

0,4

31 december 2011

1,0

3,5

4,5

 

 

 

 

Cumulatieve afschrijvingen

 

 

 

1 januari 2011

0,8

0,3

1,1

Jaarafschrijvingen

-

0,1

0,1

31 december 2011

0,8

0,4

1,2

 

 

 

 

Boekwaarde per 31 december 2011

0,2

3,1

3,3

 

 

 

 

Verkrijgingprijzen

 

 

 

1 januari 2012

1,0

3,5

4,5

Investeringen

-

0,3

0,3

Desinvesteringen

-0,4

-

-0,4

31 december 2012

0,6

3,8

4,4

 

 

 

 

Cumulatieve afschrijvingen

 

 

 

1 januari 2012

0,8

0,4

1,2

Jaarafschrijvingen

-

0,1

0,1

Desinvesteringen

-0,4

-

-0,4

31 december 2012

0,4

0,5

0,9

 

 

 

 

Boekwaarde per 31 december 2012

0,2

3,3

3,5

   

Toelichting

Gedurende 2012 hebben er geen bijzondere waardeverminderingen plaatsgevonden op de immateriële vaste activa.

Op basis van de jaarlijkse beoordeling waren geen aanpassingen nodig in de verwachte economische levensduur (welke ligt tussen de 3 en 30 jaar) van de immateriële vaste activa. 

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.