8. Kortlopende schulden aan gelieerde partijen

De specificatie van de vorderingen op gelieerde partijen is als volgt:

(Bedragen in € 1.000.000)

31.12.2012

31.12.2011

   

Dochterondernemingen

706,7

549,4

Oxxio Nederland B.V.

9,3

8,2

Joulz B.V.

6,0

86,5

Stedin Meetbedrijf B.V.

3,8

1,4

Eneco Energy Trade B.V.

3,3

2,4

Eneco Business B.V.

-

4,8

N.V. Eneco Beheer

-

4,4

Overig

0,9

1,8

Totaal vorderingen op gelieerde partijen

730,0

658,9

   

Dochterondernemingen

De schuld betreft een vergoeding voor de vermogenskosten en de afschrijvingskosten aan de dochterondernemingen.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.