5. Vorderingen op gelieerde partijen

De specificatie van de vorderingen op gelieerde partijen is als volgt:

(Bedragen in € 1.000.000)

31.12.2012

31.12.2011

   

Dochterondernemingen

264,0

279,8

Eneco Services B.V.

30,3

3,1

Eneco Holding N.V.

17,8

58,8

Stedin Diensten B.V.

1,7

1,2

Overig

9,3

0,2

Totaal vorderingen op gelieerde partijen

323,1

343,1

   

Dochterondernemingen

De vordering op de dochterondernemingen betreft een saldo mede ontstaan door de saldoregulaties tussen de bankrekeningen van de netbeheerder en de dochterondernemingen.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.