3. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa is gestegen met € 8,5 miljoen ten opzichte van 31 december 2011. Stijging heeft met name betrekking op uren van eigen personeel die worden geactiveerd.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.