Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

(Bedragen in € 1.000.000)

2012

2011

   

Resultaat deelnemingen

220,3

160,2

Overige resultaten na belastingen

-7,2

-8,2

Netto Resultaat

213,1

152,0

   
Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.