Downloads

Stel je eigen jaarverslag samen

Over Stedin
Missie en strategie
Organogram
Kerncijfers
Verslag van de directie
Voorwoord
Klanten
Netten
Energietransitie
Transport reststromen
Veilig en Verantwoord
Financiële resultaten
Governance
Raad van Commissarissen
Verslag Raad van Commissarissen
Personalia Raad van Commissarissen
Financiën
Jaarrekening
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Enkelvoudige jaarrekening
Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
Overige gegevens
Appendix
Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.