Stedin Jaarverslag in beelden

Elektriciteitsgebied Stedin

elektriciteitsgebied STEDIN

44.343 km elektriciteitkabel


44.343 km elektriciteitskabel

489 km elektriciteitskabel gelegd

489 km elektriciteitskabel gelegd

Gasgebied Stedin

gasgebied STEDIN

23.311 km gasleiding


23.311 km gasleiding

327 km gasleiding gelegd


327 km gasleiding gelegd

1.050 medewerkers Stedin

1.050 medewerkers STEDIN

35.6 minuten storingsuitval elektriciteit

35.6 minuten storingsuitval elektriciteit

77 seconden storingsuitval gas

77 seconden storingsuitval gas

2.002.840 aansluitingen elektriciteit

2.002.840 aansluitingen elektriciteit

1.884.847 aansluitingen gas

1.884.847 aansluitingen gas

22.471 GWH getransporteerd

22.471 GWH getransporteerd

5.244 MLN. M3 gas getransporteerd

5.244 MLN. M3 gas getransporteerd
Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.